Prekių katalogas

Metabo įrankiams net 36 mėn. garantija!

Metabo įrankiams net 36 mėn. garantija!

Pirkėjui suteikiama galimybė pratęsti garantinį laikotarpį iki 36 mėnesių ( „Metabo XXL“ garantija) užregistravus įrankį.

 Metabo įrankių garantinės priežiūros laikotarpio trukmė nustatoma remiantis galiojančiais įrankių įsigijimą šalyje reglamentuojančiais įstatymais. Gamintojas įrankiams suteikia 12 mėnesių garantinės priežiūros laikotarpį. Garantinis remontas ir priežiūros darbai gali būti atliekami tik įgaliotose Metabo remonto įmonėse, naudojant originalias dalis.

Metabo Li-ion ir LiHD rūšies akumuliatoriams suteikiamas 36 mėnesių garantinis laikotarpis be registravimo, jis galioja nuo akumuliatorinio įrankio ar akumuliatoriaus įsigijimo datos, nurodytos originaliame įsigijimo dokumente.

12 mėnesių garantinės priežiūros laikotarpiu nemokamai šalinami gedimai, kurių priežastis yra gamybos procese naudojamų medžiagų netinkama kokybė ar (arba) netinkamas įrankio dalių surinkimas gamybos metu. Gedimo priežastį nustato kvalifikuotas įrankių remonto meistras remonto įmonėse, įgaliotose atlikti Metabo įrankių garantinę ir pogarantinę priežiūrą. 12 mėnesių garantinis laikotarpis galioja nuo įrankio įsigijimo datos, nurodytos originaliame įrankio įsigijimo dokumente. Įrankis garantinės priežiūros galiojimo metu remontuoti pateikiamas įmonei, įgaliotai taisyti Metabo įrankius, visiškai sukomplektuotas, kartu su įsigijimo dokumentu.

Pirkėjui suteikiama galimybė pratęsti garantinį laikotarpį iki 36 mėnesių ( „Metabo XXL“ garantija) užregistravus įrankį el. svetainėje www.metabo-service.com. Įrankis privalo būti užregistruotas per 4 savaites nuo įrankio įsigijimo datos, nurodytos originaliame įsigijimo dokumente. Užregistravus įrankį išspausdinamas „Metabo XXL“ garantijos sertifikatas, kuriame yra nurodyti pirkėjo duomenys, įrankio modelis, įrankio serijos numeris. 36 mėnesių garantinės priežiūros laikotarpis galioja tik įrankiui, nurodytam „Metabo XXL“ garantijos sertifikate.

36 mėnesių garantinės priežiūros laikotarpiu („Metabo XXL“ garantija) nemokamai šalinami gedimai, kurių priežastis yra gamybos procese naudojamų medžiagų netinkama kokybė ar (arba) netinkamas įrankio dalių surinkimas gamybos metu. Gedimo priežastį nustato kvalifikuotas įrankių remonto meistras remonto įmonėse, įgaliotose atlikti Metabo įrankių garantinę ir pogarantinę priežiūrą. 36 mėnesių garantinis laikotarpis („Metabo XXL“ garantija) galioja tik pateikus originalų „Metabo XXL“ garantijos sertifikatą ir įsigijimo dokumentą. Įrankis 36 mėnesių garantinio laikotarpio metu remontuoti pateikiamas įmonei, įgaliotai taisyti Metabo įrankius, visiškai sukomplektuotas, kartu su galiojančiu „Metabo XXL“ garantijos sertifikatu ir įsigijimo dokumentu.

Natūralus atskirų įrankio detalių (anglinių šepetėlių, guolių, dantračių, krumpliaračių, jungiklių, laidų, šlifavimo padų, filtrų ir kitų įrankio darbui reikalingų priedų ar dalių) susidėvėjimas įrankio eksploatavimo metu garantiniu ar pogarantiniu laikotarpiu nėra traktuojamas kaip gedimas. Detalių susidėvėjimas įrankio eksploatavimo metu yra natūralus reiškinys.

Eksploatacinių medžiagų ir atskirų priedų (visų rūšių: griebtuvų, grąžtų, kaltų, sukimo antgalių, frezų, šlifavimo ar pjovimo diskų ir popieriaus, šlifavimo padų, maišymo kotų, pjovimo peilių ir pan.) pažeidimams ar defektams, atsiradusiems įrankio eksploatavimo metu, garantiniai įsipareigojimai nėra taikomi.

„Metabo XXL“ garantinės priežiūros laikotarpiu nemokamai nebus šalinami gedimai, kurių priežastis yra perkrovos naudojant įrankį ne pagal paskirtį, nesilaikant įrankio eksploatacijos sąlygų, atliekant darbus, kuriems atlikti įrankis akivaizdžiai per silpnas. Garantinės priežiūros laikotarpiu nemokamai nebus šalinami gedimai, kurių priežastys:

  • įrankius eksploatuojant nebuvo laikomasi naudojimo instrukcijų ir kitų gamintojo nurodymų;
  • įrankis ar akumuliatorius pažeistas išoriškai dėl kritimo ar smūgių darbo ar įrankio transportavimo metu;
  • įrankių defektai atsirado dėl neoriginalių priedų ar atsarginių dalių naudojimo;
  • įrankis buvo modifikuotas naudojant kitų įrankių dalis arba neoriginalias dalis;
  • įrankio gedimo priežastis – pašaliniai svetimkūniai (smėlis, akmenys, eksploatacinių medžiagų
  • dalys), patekę į įrankio pavaros mazgus, variklį ar kitas judančias dalis;
  • įrankis buvo prijungtas prie netinkamo elektros tinklo ar sugedo dėl elektros tinklo sutrikimų;
  • įrankis buvo savavališkai ardytas, taisytas, modifikuotas ne įgaliotose „Metabo“ įrankių remonto įmonėse.

Dėl atskirų įrankio dalių ar detalių pakeitimo galiojantis garantinis laikotarpis nėra pratęsiamas ar atnaujinamas. Pakeistoms dalims suteikiamas 6 mėnesių garantinis laikotarpis, galiojantis nuo atsarginių dalių pakeitimo datos, nurodytos įrankio remonto paslaugos suteikimo dokumentuose.